Voordelige Gezinspas

Heeft je kind zwemles bij sportief recreatiecentrum De Wiltsangh, kies dan ook meteen voor de Gezinspas. Hiermee kun je voor € 29,70 per maand met het hele gezin recreatief zwemmen in sportief recreatiecentrum De Wiltsangh. Het zwemleskind moet zelf wel altijd aanwezig zijn. 
De gezinspas kost € 29,70 per maand. De Gezinspas loopt na een maand automatisch af, maar kan tegen betaling van € 29,70 weer eenvoudig verlengd worden. Ideaal om samen tijd door te brengen of je kind gewend te laten raken aan het water. De Gezinspas wordt bij aanschaf gekoppeld aan de zwemleskaart van je kind.
 
Voorwaarden Gezinspas:
1. De Gezinspas kan tijdens de duur van de zwemlessen maandelijks worden aangeschaft bij de klantenservice. 
2. De geldigheid van de gezinspas eindigt automatisch na één maand. De gezinspas kan niet tussentijds worden opgezegd.
3. Bij aanvraag van de gezinspas dienen alle inwonende gezinsleden aanwezig te zijn. Als partner geldt jouw echtgeno(o)t(e) of de persoon waarmee je duurzaam samenleeft.
4. Het is mogelijk om na afsluiten van de gezinspas nog een gezinslid toe te voegen aan het abonnement. Voorwaarde is dat het aanvullende gezinslid met legitimatie zich meldt bij de klantenservice.
5. Afwijkende gezinssamenstellingen (zoals samengestelde gezinssituaties en dergelijke) gaan op aanvraag en worden per aanvraag beoordeeld door Sportbedrijf Nunspeet.
6. Bij bezoek aan ons zwemparadijs, dient u zich met alle bezoekende gezinsleden te melden aan de klantenservice. Bij ieder bezoek dient het kind dat op zwemles zit ook aanwezig te zijn. Na overhandiging van de zwemlespas, waarop de gezinspas is toegevoegd, kun je recreatief gaan zwemmen. Tijdens ieder bezoek kunnen wij de juistheid van de aangegeven gezinsleden controleren.
7. Bij constatering van misbruik (zoals het uitlenen van de persoonlijke pas aan een ander) wordt de pas ingenomen en het lidmaatschap stopgezet. Door het aangaan van de overeenkomst verklaar je akkoord dat wij bij constatering van misbruik het abonnement stopzetten.
8. Bij verlies dien je dit zo spoedig mogelijk te melden. De gezinspas wordt dan geblokkeerd. Tegen betaling van administratiekosten wordt een nieuwe pas uitgegeven.
9. Naast bovengenoemde zijn alle overige algemene voorwaarden van Sportbedrijf Nunspeet van toepassing.
 
Cookie instellingen